úředník sociálně právní ochrany dětí

MÍSTO JE OBSAZENO

Město Nový Bor nabízí volné pracovní místo v oboru výchovy a vzdělávání na pozici úředník sociálně právní ochrany dětí. Práce na v jednosměnném provozu. na dobu neurčitou s platovým ohodnocením od 21 480 do 32 290 Kč/měsíc. Minimální požadované vzdělání je Vyšší odborné. Mezi další požadavky patří Práce s PC, Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B. Místem pracoviště je nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, okres Česká Lípa. Nástup možný ihned. Další informace Vám poskytne podatelna MěÚ.

Poznámka od zaměstnavatele

Místo výkonu práce: Nový Bor
Charakteristika pracovní pozice:
- výkon státní správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí
Požadavky:
- vysokoškolské vzdělání dle § 110 zák. číslo 108/2006 Sb. o sociálních službách
získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním
programu zaměřenému na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku,
sociální péci, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném
podle zvláštního právního předpisu
nebo
vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu
akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání
zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální
a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální
činnost
- vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu
- ochota celoživotního vzdělávání
- spolehlivost a časová flexibilita
- praxe v sociální oblasti ve veřejné správě - výhodou
- zkouška odborné způsobilosti v sociální oblasti - výhodou
(úředník je povinen do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru prokázat zvláštní
odbornou způsobilost dle vyhlášky c. 512/2002 Sb.)
- uživatelská znalost práce na PC (zejména programy Word, Excel, Outlook, Ginis)
- řidičské oprávnění skupiny "B"
- znalost zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, rodinného práva
dle zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, zákon č. 500/2004 Sb. správní rád,
vše v platném znění - výhodou
Další předpoklady:
- zdravotní způsobilost dle § 110 zák. c.108/2006 Sb. o sociálních službách
k výkonu funkce sociálního pracovníka
- státní občanství CR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR
- způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost
- ovládání jednacího jazyka
Nabízíme:
- příjemné pracovní prostředí
- zajímavá a smysluplná práce
- 5 týdnu dovolené
- 5 sick days
- pružná pracovní doba
- stravování formou jídelních kuponu
- možnost trvalého zvyšování kvalifikace a osobního růstu
- služební mobilní telefon
- příspěvek na penzijní nebo životní připojištění
Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:
- přesné označení funkce výběrového řízení, o kterou se uchazeč zajímá
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu
- datum a podpis uchazeče
Doklady, které uchazeč musí připojit k písemné přihlášce:
- motivační dopis
- strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních
zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkající se požadovaných
činností
- výpis z evidence Rejstříku trestu ne starší 3 měsíců
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Platové zarážení: 11. platová třida dle zákona c. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení
vlády c. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
(platové rozpětí od 21.480,- až 32.290,- Kč podle zápočtu let odborné praxe).
Pracovní pomře: na dobu určitou - zástup za mateřskou dovolenou (maximálně cca 3 roky)
Termín nástupu: 2. 12. 2019
Lhůta pro podání přihlášky: do 11.00 hod. dne 16. 10. 2019
Způsob podání přihlášky: písemné nebo osobně na podatelnu MěÚ na adresu:
Město Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor.
Obálku označte textem: Výběrové řízení - úředník SPOD.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Základní informace o nabízené pozici

  • Pracovní úvazek:
  • Směnnost: Jednosměnný provoz
  • Pracovněprávní vztah:
  • Hrubá mzda: 21 480 – 32 290 Kč/měsíc
  • Pracovní poměr: na dobu neurčitou, nástup možný ihned

Požadavky na uchazeče o práci

  • Minimální vzdělání: Vyšší odborné
  • Ostatní dovednosti: Práce s PC, Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B

Pracoviště a kontakty