Úředník/ice - referent/ka na úseku silničního hospodářství

MÍSTO JE OBSAZENO

Město Vratimov nabízí volné pracovní místo v oboru administrativy na pozici Úředník/ice - referent/ka na úseku silničního hospodářství. Práce na s pružnou pracovní dobou. na dobu neurčitou s platovým ohodnocením od 19 760 do 29 740 Kč/měsíc. Minimální požadované vzdělání je Bakalářské. Mezi další požadavky patří Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B. Místem pracoviště je Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov 1, okres Ostrava-město. Pozice je vhodná i pro absolventy VŠ. Nástup možný od 1.11.2019. Další informace Vám poskytne Ing. Renáta Mičulková, tel.: +420 595 705 952, e-mail: miculkova.meu@vratimov.cz.

Poznámka od zaměstnavatele

MĚSTO VRATIMOV, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov vyhlašuje Výběrové řízení č. 2/2019
na obsazení pracovního místa dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Druh práce: úředník na odboru investic a údržby obecního majetku - referent na úseku silničního hospodářství (údržba komunikací v majetku města, investiční akce na úseku silničního hospodářství, výkon silničního správního úřadu pro místní komunikace)

Platové zařazení: 10. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (rozpětí 19.760 až 29.740 Kč měsíčně podle započitatelné praxe), možnost přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Místo výkonu práce: Městský úřad Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

Doba trvání prac. poměru: na dobu neurčitou

Přepokládaný nástup: listopad 2019 nebo dle dohody

Předpokladem pro vznik pracovního poměru je splnění kritérií obsažených v ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky:
Dosažené vzdělání: úplné středoškolské vzdělání se stavebním zaměřením nebo technickým zaměřením, nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním nebo technickým zaměřením
Požadovaná délka praxe: u stavebního zaměření se nevyžaduje, u technického zaměření minimálně 2 roky ve stavebnictví
Řidičský průkaz: skupina B

Další požadavky: znalost zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
orientace v dozorování realizace staveb
orientace v zadávání veřejných zakázek
dovednost pracovat na PC (Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet)
ochota dále se vzdělávat
vysoké komunikační schopnosti

Doklady, které uchazeč přiloží k přihlášce:
životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
osobní dotazník
kopii řidičského průkazu

Přihláška musí obsahovat:
označení výběrového řízení
jméno, příjmení, titul
datum a místo narození
státní příslušnost
místo trvalého pobytu
číslo občanského průkazu
telefonní kontakt
datum a podpis

Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze ji nahradit údaji uvedenými v životopise, apod.

Písemnou přihlášku a výše požadované doklady uchazeč doručí v zalepené obálce v termínu nejpozději do 7. října 2019 do 17:00 hodin na Městský úřad Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov.

Základní informace o nabízené pozici

  • Pracovní úvazek:
  • Směnnost: Pružná pracovní doba
  • Pracovněprávní vztah:
  • Hrubá mzda: 19 760 – 29 740 Kč/měsíc
  • Pracovní poměr: na dobu neurčitou, nástup možný ihned

Požadavky na uchazeče o práci

  • Minimální vzdělání: Bakalářské
  • Ostatní dovednosti: Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B

Pracoviště a kontakty