VŘ 47/2019 Kontrolor/ka

MÍSTO JE OBSAZENO

Moravskoslezský kraj nabízí volné pracovní místo v oboru administrativy na pozici VŘ 47/2019 Kontrolor/ka. Práce na s pružnou pracovní dobou. na dobu neurčitou s platovým ohodnocením od 21 480 do 32 290 Kč/měsíc. Minimální požadované vzdělání je Vysokoškolské. Místem pracoviště je Moravskoslezský kraj, krajský úřad, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava 2, okres Ostrava-město. Nástup možný od 1.10.2019. Další informace Vám poskytne Bc. Martina Janšová, tel.: +420 595 622 906, e-mail: martina.jansova@msk.cz.

Poznámka od zaměstnavatele

Místo výkonu práce: Moravskoslezský kraj, krajský úřad, 28. října 2771/117, MOravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
1. kontakt: Přihlášku a výše uvedené materiály doručte osobně, prostřednictvím doručovacích služeb, datovou schránkou, popřípadě e-mailem s minimálně zaručeným elektronickým podpisem na podatelnu krajského úřadu v době úředních hodin podatelny do 19. 9. 2019 na adresu: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 117, 702 18 Ostrava, v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Charakteristika vykonávané práce: Zajišťování přezkoumávání hospodaření obcí, měst a dobrovolných svazků obcí v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Koordinace kontrolního týmu, zpracování a projednávání zpráv o výsledku přezkoumání, hodnocení přijatých opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. Podrobný popis naleznete ve funkční náplni.

Požadované vzdělání: VŠ mag. - zaměření ekonomické.

Předpoklady: Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné požadavky: Uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet), praxe v činnostech souvisejících s předmětem přezkoumání hospodaření alespoň 3 roky, řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách. Výhodou znalost práce s GINIS a zkouška zvláštní odborné způsobilosti.

Požadované doklady:
a) Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d) přihláška.
Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné).

Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, e-mail, telefonní kontakt, datum a podpis. Lze využít vzor, který naleznete na
https://www.msk.cz/cz/volna_mista/dokumenty-k-vyberovemu-rizeni-ke-stazeni-88499/.

Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po obdržení vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou skartovány.

Termín rozhovorů s vybranými uchazeči a časový harmonogram budou uvedeny v elektronické pozvánce nebo oznámeny telefonicky. Ostatní uchazeči budou vyrozuměni o výsledku po ukončení výběrového řízení e-mailem.

Základní informace o nabízené pozici

  • Pracovní úvazek:
  • Směnnost: Pružná pracovní doba
  • Pracovněprávní vztah:
  • Hrubá mzda: 21 480 – 32 290 Kč/měsíc
  • Pracovní poměr: na dobu neurčitou, nástup možný ihned

Požadavky na uchazeče o práci

  • Minimální vzdělání: Vysokoškolské

Pracoviště a kontakty

  • Adresa pracoviště: Moravskoslezský kraj, krajský úřad, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava 2
  • Zaměstnavatel: Moravskoslezský kraj, IČ: 70890692
  • Referenční číslo: 16859390745, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Ostrava